937 236 042

Imágenes de Ofiasse Assessors

Psg. Fleming,22 08206 - Sabadell

Área Fiscal - Ofiasse Assessors

Àrea Fiscal

Àrea fiscal

L’entorn fiscal es troba en continua transformació, lo que requereix una planificació detallada e individualitzada de cada situació.

 • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions periòdiques (IVA, IRPF, IAE, IS, IRNR, etc.)
 • Tràmit d’expedient d’aplaçament d’impostos.
 • Estudi sobre la forma més idònia para la creació d’un negoci.
 • Planificació fiscal de persona física i jurídica.
 • Anàlisis sobre l’evolució de l’empresa per prendre les mesures oportunes amb la fi d’optimitzar la fiscalitat.
 • Preparació, confecció i presentació de Intrastat.
 • Assessorament i representació en procediments de gestió o Inspecció Tributaria.
 • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius i Tribunals Econòmics-Administratius.


Àrea comptable

Confeccionem la comptabilitat ajustada a lo disposa el Codi de Comerç. D'aquesta manera, obtenim una imatge fidel de la situació de l’empresa i, a la vagada ens permet realitzar un anàlisi econòmic-financer.

 • Elaboració de la comptabilitat (a les nostres oficines o a l’empresa).
 • Anàlisis de amortitzacions i provisions.
 • Tancament comptables.
 • Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa: Informes mensuals de balanços financers, comptes de pèrdues y guanys, llistats de sumes i saldos.
 • Confecció de libres comptables.
 • Legalització i registre de libres oficials.
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals.
 • Informes sobre l’evolució de l’empresa.
 • Anàlisis de l’empresa a través de ratios.
 • Preparació d’informes financers per a presentar a socis, bancs, proveïdors, etc).


Este sitio web utiliza sus propias cookies y de terceros. Consideramos que si continua navegando, acepta su uso.  Cerrar | Leer más...