937 236 042

Imágenes de Ofiasse Assessors

Psg. Fleming,22 08206 - Sabadell

Área Laboral - Ofiasse Assessors

Àrea Laboral

Podem gestionar-te l’àrea laboral amb la presa de decisions estratègiques de la seva empresa, gracies al coneixement de la normativa i l’experiència. Els serveis que oferim donen solució a tota la problemàtica que es pugui donar a la seva empresa.

 • Assessorament laboral i de Seguretat Social.
 • Confecció de rebuts de salari.
 • Estudi, assessorament i confecció de contractes de treball, així com la seva presentació davant l’administració.
 • Assegurances socials (Sistema Red / Sistema de liquidació Directa).
 • Altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
 • Seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa.
 • Altes d`empresa, autònoms i demés règims del sistema de la Seguretat Social.
 • Tramitació partes d’accidents de treball.
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Sol·licitud de pensions i prestacions (jubilació, invalidés, etc.).
 • Tramitació i renovació de permisos de treball.
 • Aplaçaments de pagament de quotes a la Seguretat Social.
 • Gestió i tramitació de pensions contributives i no contributives: Jubilació, invalidés...
 • Representació de l`empresa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Representació de l`empresa davant els Jutjats de lo Social.
 • Mediació en conflictes individuals i col·lectius de treball.

Auditoria laboral L’ auditoria socio-laboral te com a finalitat establir el nivell de compliment del dret del treball i de la Seguretat Social per part de les empreses. Una auditoria socio-laboral consisteix en analitzar i revisar la documentació e informació de l’ empresa, elaborant finalment un informe on es recull el grau de compliment de les obligacions imposades.


Este sitio web utiliza sus propias cookies y de terceros. Consideramos que si continua navegando, acepta su uso.  Cerrar | Leer más...